Dolnośląska Siatkówka - DZPS

Wydział Siatkówki Plażowej DZPS

Piotr Charęza
Vice -Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej