Dolnośląska Siatkówka - DZPS

Komisja rewizyjna DZPS

Bogusław Nowak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DZPS

Bogusław Buksak
Sekretarz Komisji Rewizyjnej DZPS

Jacek Hojka
Członek Komisji Rewizyjnej DZPS