Dolnośląska Akademia Siatkówki

Wydział Gier i Dyscypliny

Tomasz Sobolewski

Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny

Skład WGID zatwierdzony przez Zarząd DZPS 24 maja 2016 r.
© 2018 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone