Wydział Szkolenia - Zadania

Wydział Szkolenia jest jednostką organizacyjną Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie przebiegu szkolenia sportowego jednostek uzdolnionych sportowo, szkolonych w ramach Kadr Wojewódzkich poszczególnych kategorii wiekowych.Powyższe zadania mają na celu podniesienie poziomu gry w piłkę siatkową.

Pracą Wydziału Szkolenia kieruje Przewodniczący tego Wydziału powołany przez Zarząd Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej.

W skład Wydziału Szkolenia wchodzą "zespoły"- opracowujące, wdrażające oraz realizujące zadania.

Do obowiązków i kompetencji Wydziału należy :

 1. Opracowanie propozycji kalendarzy imprez sportowych dzieci i młodzieży..
 2. Współtworzenie wspólnie z Wydziałem Gier i Dyscypliny regulaminów i terminarzy rozgrywek wszystkich kategorii młodzieżowych oraz rozgrywek seniorskich na szczeblu okręgu.
 3. Opracowanie planów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo szkolonych w ramach Kadr Wojewódzkich.
 4. Przedstawienie Zarządowi składów Kadr Wojewódzkich.
 5. Przedstawienie Zarządowi wniosków dotyczących obsad trenerskich szkolenia Kadr Wojewódzkich.
 6. Ocena szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, ocena pracy kadry trenerskiej oraz przedstawienie wniosków Zarządowi wynikających z prowadzenia powyższych zadań.
 7. Opracowanie i przedstawienie Zarządowi planów kształcenia i doszkalania instruktorów i trenerów.
 8. Współpraca z klubami sportowymi i ich trenerami w zakresie pracy szkoleniowej w klubach oraz szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Kadr Wojewódzkich i szkolenia centralnego.
 9. Decyzja i zasadność prowadzenia dodatkowych akcji szkoleniowych zlecanych przez instytucje sportowe (np. Urząd Marszałka, PZPS itp.).
 10. Współpraca z instytucjami i organizacjami sportowymi, która może się przyczynić do przeniesienia poziomu sportowego naszej dyscypliny.
 11. Wnioskowanie o przyznanie wyróżnień, nagród i kar dla szkoleniowców i zawodników.
 12. Otoczenie szczególną opieką szkoleniową jednostek uzdolnionych sportowo mających szansę osiągnięcia poziomu mistrzowskiego.
 13. Regularna weryfikacja prowadzonych działań, opracowanie materiałów i propozycji w celu podejmowania optymalnych decyzji we wszystkich zagadnieniach związanych z działaniem Wydziału Szkolenia.
 14. Współpraca szkoleniowa z województwami wchodzącymi w skład Makroregionu (lubuskie, opolskie, śląskie).
 15. Podejmowanie działań nie ujętych wyżej a będących nierozerwalnym elementem procesu szkoleniowego, wpływającego na efektywność oraz osiągnięcie jak najwyższego celu organizacyjno-szkoleniowego.
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone